دکتر عادله سبحانی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر عادله سبحانی پور

دکتر عادله سبحانی پور

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : sobhanipour@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر عادله سبحانی پور
لیسانس گیاهپزشکی سال ۸۰ از دانشگاه تهران.
فوق لیسانس بیماری شناسی سال ۸۲ از دانشگاه تهران.
دکترای کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی سال ۹۵ از دانشگاه تهران.
هیات علمی واحد دامغان از سال ۸۴٫

سابقه فعالیت

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق شغلی
  • عناوین تقدیر نامه ها
  • اهم سوابق اجرایی در دانشگاه
  • اهم سوابق پژوهشی در دانشگاه
  • سوابق تدریس
  • مقالات علمی چاپ شده در مجلات isi و علمی پژوهشی (به عنوان نفر اول
  • فهرست برخی از مقالات ارائه شده در مجامع علمی ملی و بین المللی (به عنوان نفر اول)
  • اهم کارگاههای آموزشی برگزار کرده به عنوان مدرس

مهارت ها